კონვენციური თავდაცვა და ტოტალური თავდაცვა

საქართველო გადადის კონვენციური თავდაცვის პრინციპიდან ტოტალური თავდაცვის პრინციპზე. პირველ რიგში აგიხსნით თუ რას ნიშნავს ეს პრინციპები.კონვენციური თავდაცვაა, როცა იბრძვის ჯარისკაცი. ეს არის ომი კლასიკური ...